Hình thức thanh toán

1/ Thông tin xuất hóa đơn
ĐƠN VỊ    : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CBM – TÀI PHÚ
Địa chỉ    : Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
Điện thoại    : 0252.3689 124    Fax: 0252.3683 120
Mã số thuế     : 34 00 43 17 11
Đại diện    : Ông Nguyễn Quốc Việt        Chức vụ: Tổng giám đốc

2/ Thông tin tài khoản thanh toán
•    Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Đầu Tư CBM –Tài Phú
•    Tài khoản 1: 
-    Số tài khoản Ngân hàng ACB: 161.922.089 
-    PGD Võ Thành Trang- TP.HCM
•    Tài khoản 2:
-    Số tài khoản Ngân hàng Vietcombank: 00 71 00 56 47 552
-    Phòng GD số 8- TP.HCM