Hình thức thanh toán

1/ Thông tin xuất hóa đơn
ĐƠN VỊ    : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CBM – TÀI PHÚ
Địa chỉ    : Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
Điện thoại    : 0981 085 039  
Mã số thuế     : 34 00 43 17 11
Đại diện    : Ông Nguyễn Quốc Việt        Chức vụ: Tổng giám đốc

2/ Thông tin tài khoản thanh toán
STK: 88875968
CTK: CTY CP DAU TU CBM - TAI PHU
Ngân hàng: ACB - CN Bình Thuận

=============================

STK: 37307697
CTK: DANG THI TRANG
Ngân hàng: ACB - CN Bình Thuận