Tổ chức Team building

Tổ chức Team building

Tổ chức Team building
Tổ chức Team building
Tổ chức Team building
Tổ chức Team building
Tổ chức Team building

Ngoài ra ,chúng tôi còn có thể tổ chức các chương trình Teambuilding và Gala dinner cho các công ty hoặc nhóm nhỏ có nhu cầu. Hướng dẫn viên và quản trò, dụng cụ Teambuilding phù hợp với nhu cầu của khách hàng và chi phí cho từng đoàn. 

Phí dịch vụ:

Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để được hỗ trợ tốt nhất.

Liên hệ chúng tôi:

Điện thoại: 091 807 8619

Lưu ý:

Có thể phục vụ từ 20 -500 khách /đợt